آخرین اخبار دولت در مورد پرداخت نقدی یارانه ها، کاتالوگ الکترونیکی را ببینید
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: بر اساس قانون، مسئولان موظفند یارانه ها را به صورت فاکتور الکترونیکی یا به روش مناسب دیگری پرداخت کنند. البته دولت نیز در صدد اجرای قانون است، اما تا زمانی که زیرساخت لازم برای تحویل کالاهای الکترونیکی وجود نداشته باشد، پرداخت نقدی یارانه ها به همین روش ادامه می یابد.