آخرین قطعی اینترنت را چه کسی پرداخت می کند؟ / دادستان می تواند به عنوان دادستان کشور وارد عمل شود
وقوع آتش سوزی در استخرهای فیبر نوری مخابراتی نشان داد که پروتکل های پدافند غیرعامل و مصوبات شورای عالی فضای سایبری اصلا رعایت نشده است.