آغاز عملیات برق رسانی به معادن شهرستان الیگودرز – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه عملیات برق رسانی به معادندرهم و برهم» شهرستان الیگودرز با حضور رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، نماینده مردم الیگودرز در شورای اسلامی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان و… آغاز تبدیل شد.

در حال حاضر استخراجدرهم و برهمبا یک موتور الکتریکی است که هزینه های زیادی را برای اپراتورها ایجاد کرده است.

در مجموع ۱۲ معدن، در قالب ۳۵ کارگاه در “درهم و برهمآنها کسانی هستند که به برق نیاز دارند.

این معادن عمدتاً دارای ضایعات کربنات کلسیم با خلوص بالا هستند.

همچنین امروز عملیات اجرایی راه دسترسی به معادن سنگ چین.باد“آغاز شده.

با احداث راه دسترسی به معادن مذکور، عملیات معدنکاری در منطقه انجام شدباد», دوزان” و “سربازان” از الیگودرز تسهیل خواهد شد.