آقای گل پرسپولیس اجتناب کرده اند گل محمدی حمایت می تدریجی


به مشاوره فانئوس،

فرشاد پیوس کسب اطلاعات در مورد محرومیت پرسپولیس اجتناب کرده اند جام حذفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد اجتناب کرده اند کادر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها این کارکنان اظهار داشت: قطعا روز تلخی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم خیلی ناراحت بودم کدام ممکن است چرا کارکنان اینطور اجتناب کرده اند جام حذفی پوست به اینجا رسید. در شرایطی کدام ممکن است پرسپولیس تفریحی را خوشایند آغاز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظرم کادرفنی باید تحلیل تدریجی کدام ممکن است چرا در نیمه دوم کار کردن گیمرها افت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام شکست خوردیم.

وی یکپارچه داد: مناسب است کدام ممکن است نتیجه واقعاً برای {همه ما} ناسالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدکننده بود، با این حال اگر به نظر می رسید عمومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادقانه به کار کردن این کارکنان داشته باشیم باید بگوییم کدام ممکن است این تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گیمرها در سختی کار کرده اند. شرایط سال‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مشکلاتی است: «در جاری جمع کردن هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله نتایج سالانه پرسپولیس برتر بود. نباید به این راحتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب باخت زحمات یحیی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها را زیر پرس و جو ببریم.

بیوس اظهار داشت: شخصی گل محمدی {در این} ۲ سه سال خیلی ناراحت بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود طیف گسترده ای از مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حواشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی مالی جدا آمده به همان اندازه کارکنان در همه زمان ها در مسیر درست قهرمانی باشد. اینکه در ۲ فصل قبلی بیش از هفت کارکنان اجتناب کرده اند پرسپولیس کنار شدند، موضوع به سختی نیست، با این حال یحیی همراه خود وجود قدم گذاشتن ستارگانی چون بشار، کنانی، علیبور، نورالله، بیرانوند، خلیل زاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغانلو توانسته پرسپولیس را در مسیر درست مناسب نگه دارد. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نتایج برای همه نبود.

فرشاد پیوس کدام ممکن است سال ها بهتر از گلزن گذشته تاریخی پرسپولیس بود، اظهار داشت: علاوه بر این مشکلات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تصمیم گیری مدیرعامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات مدیره برای پرسپولیس، گیمرها زیادی در مقاطع مهمی اجتناب کرده اند فصل مصدوم شدند. یحیی کف دست تمیز بود.» مصدومیت عالیشاه، لات، سیامک نعمتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکدل کار کارکنان را روی حیله و تزویر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقالات شرکت کننده فریب دادن نکردند. به همین دلیل این نتایج قابل گفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن است.

مهاجم اسبق کارکنان سراسری اظهار داشت: می بینم عده ای ساده اجتناب کرده اند کارکنان سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید یحیی انتقاد می کنند. آنها در نظر گرفته شده می کنند دلشان برای پرسپولیس می سوزد با این حال همراه خود این کار ساده استراحت را اجتناب کرده اند کارکنان می گیرند. هیچ معلم کاملی {وجود ندارد}، با این حال خواهید کرد می توانید وضعیت را در کل سال ها ببینید. معلم کدام ممکن است گزینه داشته باشد پرسپولیس را {در این} مرحله نگه دارد کیست؟ اجتناب کرده اند قولم می نویسم کدام ممکن است هیچ معلم {نمی تواند} جای یحیی را در پرسپولیس بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ابعاد او سودآور باشد. فعلا ساده باید به کارکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها روحیه بدهیم چون ادامه دارد چشم انداز پیروزی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم همراه خود ریکاوری روحی خوبی به مسابقات برگردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران را راضی کنند.