«آقا تهرانی» به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ابقا شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سومین دوره یازدهمین دوره مجلس برگزار شد و ترکیب اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون قطعی شد.

در این انتخابات مرتضی آقا تهرانی به عنوان رئیس هیئت مدیره، بیژن نوباوه وطن به عنوان نایب رئیس اول و سیدعلی یزدی خواه به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شدند.

همچنین سید مجتبی محفوظی به عنوان دبیر اول و زهره سادات لاجوردی به عنوان دبیر دوم و احمد راستینه به عنوان سخنگوی کمیسیون آموزش کمیسیون اسلامی انتخاب شدند.