آلودگی هوا در ممکن است میبینم فارس نیوز


افزایش میزان ذرات معلق در هوا به قاب خطرناکی رسیده، ملت رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای اراک تحمل تاثیر قرار گرفته است.

محسن ملک حسینی

۲۳:۴۳

۱۴۰۱-۱-۱۹


http://fna.ir/1o8v7u