آمار قربانیان کرونا در جهان: مرگ بیش از ۶ میلیون نفر
بر اساس آخرین داده های جدول جهانی برای همه گیری کرونا، آمریکا با بیش از ۹۰ میلیون بیمار و بیش از یک میلیون قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای مبتلا به این بیماری قرار دارد و هند نیز با بیشتر از آمریکا پس از آمریکا قرار دارد. بیش از ۴۳.۵ میلیون بیمار در رتبه دوم جهان قرار دارد.