آموزش: دانش آموزان مناطق محروم غذای رایگان دریافت می کنند
وزارت آموزش و پرورش: یکی از مناطق بهره مند از تغذیه رایگان استان چهارمحال و بختیاری است اما استان های بهره مند از این طرح باید در خصوص سیستم توزیع و ماشین آلات کشاورزی و سردخانه به وزارت آموزش و پرورش کمک کنند. جهاد و سایر نهادها اعطا شود