آیا خطر پارگی یا تخلیه پروتز سینه وجود دارد؟ زندگی ایده آل لیپوماتیک | ائتلاف


در مطالعات انجام شده ، خطر پارگی پروتز شور 3 تا 5 درصد در 3 سال اول و 7 تا 10 درصد در 5 سال اول گزارش شده است ، که در صورت بروز ، این عارضه وجود ندارد. خطری برای بیمار و خود بیمار. همچنین متوجه شوید که ؛ در این مورد ، نیاز به جایگزینی پروتز سینه وجود دارد. در مورد پروتزهای ژلی ، برای بررسی احتمال پارگی ، با توجه به این که پارگی پروتز ژل ممکن است بدون علامت باشد و در بسیاری از موارد ، هنگامی که پروتز تعویض می شود ، ذکر می شود که سازمان غذا و داروی آمریکا MRI را توصیه کرده است. پس از سه سال معاینه و سپس هر دو تا سه سال یکبار دیگر بررسی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید