آیت الله علم الهدی: تشویق مردم به پرداخت زکات نیازمند فرهنگ سازی است


به گزارش خبرگزاری مشهد مقدس، علم الهدی نماینده مجلس خبرگان رهبری در جلسه شورای زکات خراسان رضوی با حضور جمعی از مسئولان استانی اولویت اول را پرداخت بدهی ها و پرداخت بدهی ها عنوان کرد. رفع نیازهای فقرا و نیازمندان زکات: هدف از زکات تأمین معاش خانواده کسانی است که قادر به تأمین معاش خانواده خود نیستند و بنابراین نباید از زکات در زمینه های مختلف استفاده کرد. مساجد و تکایا و حسینیه ها چون خود سازنده روستا بودجه مشخصی از مسکن روستا دارد.

وی افزود: فقری که امروز در جامعه حاکم است، فقر اختیاری نیست، بلکه فقر اجباری است. در فقر اختیاری که پسندیده و مطابق با سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) و بزرگان دین بود، در عین داشتن مال دنیوی، سبک زندگی معطوف به ساده زیستی و صرف مال در راه اسلام و کمک به محرومان است. اما فقر اجبار ناشی از نابسامانی های اقتصادی در جامعه و مشکلات معیشتی است و از نظر اسلام این فقر نه تنها پذیرفته شده بلکه باید با آن مقابله کرد، زیرا زکات برای این فقرزدایی مهمات است و به همه اموال برای اعتلای جامعه اسلامی داده می شود. .

لزوم تبلیغ همه جانبه برای فرهنگ سازی زکات

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی عمومی برای تشویق مردم به واجب زکات، خطاب به مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: ایشان شأن پرداخت زکات را به صورت مساوی با نماز معرفی کرده اند تا تشویق شوند. مردم برای پرداخت زکات باید حجم تبلیغات افزایش یابد و پس از کار کارشناسی در قالب یک برنامه مکتوب مشخص شود که چقدر از محتوای تبلیغاتی مؤمنان و با سلام و احترام به عنوان ائمه و علمای فعال در طرح هجرت چقدر است. یا طرح کوثر به تشویق مردم و فرهنگ سازی در موضوع زکات اختصاص دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر سطح پرداخت زکات به لطف پایبندی مردم به اعتقادات و ارزش های دینی مطلوب است، اما برای فرهنگ سازی بهتر و تشویق مردم به انجام این فریضه دینی، تبلیغ روحانیت در روستاها موثرتر است. از تعامل با رادیو و تلویزیون.» بنابراین در موسم زکات باید دانش آموزان در قالب طرح هجرت به روستاهای استان اعزام شوند و نوزادان مردم را به انجام فرایض دینی و احکام زکات تشویق کنند.

نماینده ولی فقیه خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد: آنچه مهم است تمرکز بیشتر بر جذب زکات است و در این راستا نوع تعامل دولت با دهقانان به کشاورزان کمک می کند تا بر اساس آموزه های دینی به این واجب دینی عمل کنند. در مشکل بودن.” ، زکات سال خود را بپردازند.

انتهای پیام/ ۷۰۰۴۲
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید