ابهام زدایی پشت پرده از ادعای دولت برای افزایش سرعت اینترنت
چطور می گویند سرعت اینترنت بهتر شده است در حالی که طبق آمار ۶ ماه اخیر تقریباً به طور مداوم طبق آمار رسمی رگولاتوری اختلال ایجاد شده و طبق آمار لایف وب کاهش داشته ایم. تعداد پست های اینستاگرام ایرانیان در برخی روزها ۵۰ درصد می شود؟ این بازی آمار است!