اجتناب کرده اند مکان هایمان استفاده کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس را شکست دادیم


به آگاه فانئوس،

معین عباسیان دانستن درباره شرایط دیدار خدمه های هواداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس کدام ممکن است همراه خود جذب می کند با بیرون گل به بالا رسید، ذکر شد: پرسپولیس یکی اجتناب کرده اند خدمه های اصلی لیگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانستیم کدام ممکن است ورزشی سختی جلو داریم. {در این} دیدار واقعا امتحان شده زیادی کردیم با این حال در ضربات پایانی به سختی بی دقت بودیم وگرنه قادر خواهیم بود پیروز شویم. در واقع حریف هم احتمال گلزنی داشت با این حال اگر اجتناب کرده اند مکان هایمان بیشتر استفاده می کردیم سه امتیاز را می گرفتیم.

وی دانستن درباره نبرد گیمرها ۲ خدمه ذکر شد: مسابقه برای هر ۲ خدمه ظریف بود. پرسپولیس همراه خود ملاحظه به جایگاهش در جدول کلاس بندی خواهان سه امتیاز بود. ما علاوه بر این می خواستیم به الگو خوشایند شخصی در نیمه دوم شکسته نشده دهیم، به همین دلیل طبیعتا بحث برانگیز بود.

عباسیان همراه خود خاص اینکه آگاه تبدیل می شود برخی اجتناب کرده اند هواداران به عشق استقلال ورزشی کرده اند، ذکر شد: مناسب است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند گیمرها ما در استقلال ورزشی کردند با این حال همه آنها همراه خود تمام امتحان شده شخصی برای خدمه الهام بخش کننده ورزشی می کنند.

انتهای پیام/