احتمال فلج شدن بخشی از حمل و نقل هوایی انگلیس با آغاز اعتصابات – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانصدها نفر از کارکنان خطوط هوایی بریتانیا می گویند اتحادیه های بریتانیا راه های هوایی (BA) در فرودگاه هیترو آنها برای تعطیلات تابستانی به دلیل افزایش تورم و کاهش دستمزد دست به اعتصاب زدند.

در یک جلسه اتحادیه بریتانیا، حدود ۹۴.۷ درصد از اعضای اتحادیه گفتند که طرفدار اعتصاب علیه مقامات انگلیسی هستند. راه های هوایی آنها رای دادند زیرا شرکت تصمیم گرفت با ادامه کاهش ۱۰ درصدی دستمزد مدیران در طول اپیدمی کووید-۱۹، دستمزد را به سایر کارگران بازپرداخت نکند.

در همین حال، اتحادیه کارگری بریتانیا به این شرکت فرصت کوتاهی داده تا حقوق اعضای خود را احیا کند و هشدار داده است که در صورت عدم اصلاح دستمزد کارگران، در تعطیلات تابستان دست به اعتصاب خواهد زد.

به گفته منابع لندنی، اکثر کارکنان بخش دولتی به دلیل کمک مالی دولت به کووید-۱۹ و بحران اوکراین، خواهان دستمزدهای بالاتر برای جبران تورم ۹.۱ درصدی در کشور هستند، اما تاکنون دولت لندن با این خواسته ها مخالفت کرده است. به شدت مخالفت و مقاومت کرده است.

در صورت اعتصاب کارکنان بریتیش ایرویز راه های هواییهمزمان با اعتصاب، بخش بزرگی از خدمات حمل و نقل و هوایی بریتانیا تعطیل خواهد شد.