اردوی ترکیه برای پرسپولیس لغو شد


به گزارش وانانیوز،

سرخپوشان پایتخت امیدوار بودند با جذب اسپانسر و تامین هزینه های مالی و برپایی اردوی تدارکاتی خود به استانبول ترکیه سفر کنند، حالا باید به فکر اردوی ایران باشند.

این در حالی است که پرسپولیس برای تامین بودجه حضورش در خارج از کشور و برپایی اردو نیاز به جذب اسپانسر داشت اما در هفته آخر این اتفاق نیفتاد.

با توجه به اینکه یک ماه تا لیگ برتر باقی مانده و پرسپولیس همچنان در جذب اسپانسر ناکام است، بعید است قرمزها بتوانند هزینه سفرهای خارج از کشور را تامین کنند و به همین دلیل باید به فکر لیرن داخلی باشند.