اروپایی ها برای رفع تحریم ها کوچکترین قدمی برنداشتند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب آبادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر گفت: ۲۵ هزار قربانی تروریسم داریم در حالی که این فجیع است. اغلب تحریم ها توسط رژیم آمریکا اعمال شده است. نقش اروپا را نباید نادیده گرفت. اروپایی ها در سال های اخیر کوچک ترین قدمی در زمینه رفع تحریم ها برنداشته اند.

وی افزود: خانم النا دوهانگزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و گزارش مفصلی ارائه کرد. خانم دوهان او جمله مهمی دارد که در گزارش و نشست خبری خود نیز بیان کرده است. تحریم ها بر تمام جنبه های حقوق بشری مردم ایران تأثیر گذاشته است».

دبیر ستاد حقوق بشر افزود: در شهادت شهید سلیمانی همکاری خوبی بین دستگاه قضایی عراق و ایران وجود داشته است. در این رابطه دادگاه بین بین المللی دادسرای تهران در مراحل پایانی نگارش کیفرخواست قرار دارد و به زودی کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود.

غریب آبادی گفت: پرونده حمید نوری نقض گسترده حقوق بشر و یک پرونده کاملا سیاسی است که هیچ مبنایی ندارد. آقای نوری سه سال است که در سلول انفرادی به سر می برد و با وجود اینکه حکم صادر شده و چند روز دیگر مهلت تجدیدنظر به پایان می رسد، هنوز به شکل قابل فهمی حکم را به نوری نداده اند. سوئد در این زمینه مسئولیت بین المللی دارد بار و اقدامات مختلفی انجام شده است. هم در حوزه حقوقی و قضایی و هم در حوزه سیاسی و دیپلماتیک در سطوح مختلف.