از «مهدی باکری» از ارومیه تا «علیرضا زاکانی» از تهران
شهردار بلافاصله دستور داد پمپ مکش آب بیاورند و تا پمپ برسد با کمک همکارانش سد کوچکی جلوی درب زیرزمینی ساخت. دقایقی بعد آب زیر زمین خالی شد و پیرزن که حالش بهتر شد شروع به دعای خیر به مهدی باکری کرد و گفت: خدا رحمتت کند پسرم. شهردار فلانی کجاست تا کمی از غیرت شما یاد بگیرد؟!