استاندار جدید کرمان انواع شد
با رأی اعتقاد اعضای کابینه آیت‌الله رئیسی به «محمدمهدی فداکار» شناخته شده به عنوان استاندار جدید کرمان در مونتاژ بعد اجتناب کرده اند ظهر همین الان هیأت مقامات، لیست استانداران مقامات سیزدهم به‌روزرسانی‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید درست شد.