استفاده عجیب خانم معلم از دانش آموزان در سیلدر بسته زیر مطالب خبری و آموزشی با موضوع «استفاده عجیب معلم از دانش آموزان در سیل»، «جغرافیا را بشناسید»، «تصویب جدید کنکور ناقض حقوق دانش آموزان عادی مدارس» است. “رابطه جنسی با کودکان”، “آشنایی با علوم قرآن و حدیث”، “کشف معدن و وظایف معدن برای مهندسی معدن” را می خوانید.