استقرار یگان‌های زرهی و نیروهای ویژه «نسا» به نوار مرزی کردستان و آذربایجان غربی


این اقدام نیروی زمینی سپاه برای تقویت یگان های مستقر در مرز و جلوگیری از نفوذ تیم های تروریستی مرتبط با گروه های تجزیه طلب مستقر در شمال عراق انجام شده است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه از تقویت یگان های زرهی سپاه در مرزهای غرب و شمال غرب کشور خبر داد و گفت: مبارزه با گروه های تجزیه طلب ادامه دارد.

به گزارش تسنیم؛ سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه از استقرار یگان های زرهی و یگان ویژه در مناطق مرزی غرب و شمال غرب کشور خبر داد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه: استقرار یگان های زرهی و نیروهای ویژه توسط

وی افزود: پس از تحرکات اشرار و گروهک های تروریستی تجزیه طلب ضد ایرانی در شمال غرب کشور ایجاد شرارت و ناامنی در برخی مناطق، نیروی زمینی سپاه به تقویت نیروهای داخلی در منطقه مرزی استان های غرب و شمال غرب کشور پرداخت. کشور و از همکاری مردم غیور بومی بهره برده و عوامل ناامنی منطقه را قاطعانه در نظر می گیرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه هم اکنون تعدادی یگان های زرهی و نیروهای ویژه نازسا عازم استان های مرزی غرب و شمال غرب کشور هستند، تصریح کرد: این اقدام نیروی زمینی سپاه برای تقویت یگان های مستقر در مرز است. حملات تروریستی مربوط به گروه های جدایی طلب مستقر در شمال عراق صورت گرفته است.