استقلال با ۲ گل جام حذفی را انصراف کرد! خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، نیروی کار فوتبال استقلال کدام ممکن است با بردن پرسپولیس در جام حذفی چشم انداز خوبی برای حداقل کمتر از حضور در نیمه باقی مانده مسابقات داشت، ساعت شب قبلی در دیدار سر خورد مرحله اول چهارم باقی مانده در ورزشگاه آزادی مغلوب میهمان شخصی شد تا بگویم. . جام خداحافظ ناک اوت.

این دیدار در حالی به ضربات پنالتی ختم شد کدام ممکن است ۲ نیروی کار در دقیقه ۱۲۰ نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند تا اینکه سرانجام ضربات پنالتی وظیفه تفریحی را خاص کرد.

شاگردان فرهاد مجیدی {در این} فصل ۳ تفریحی در جام حذفی انجام دادند کدام ممکن است همه آنها ۳ تفریحی اضافه با بیرون دریافت کرد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه تفریحی آنها در ضربات پنالتی خاص شد.

آبی ها {در این} سه دیدار کدام ممکن است ۳۶۰ دقیقه به اندازه انجامید تنها ۲ گل به ثمر رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آمار مطلقا برای این نیروی کار غیرقابل قبول است. شاگردان مجیدی در دیدار مقابل نود ارومیه توسط آرمان رمضانی عالی گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی گل در دیدار با بکان توسط ارسلان مطهری به ثمر رساندند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۱۸۰ دقیقه (برابر ۲ تفریحی) نتوانستند دروازه نساجی را باز کنند تا گلزنی کنند. این در حالی است کدام ممکن است این نیروی کار در همین انواع دیدار تنها عالی بار دروازه شخصی را باز کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع مشابه با لیگ کار کردن دفاعی این نیروی کار در جام حذفی انصافاً باورپذیر است.