اسکلت غیرمعمول شهر ما متعلق به کدام حیوان است؟ + عکس


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یاسوج، روابط کلی اداره کل ایمنی اطراف زیست کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد به تخلیه کلیپی مبنی بر اختراع اسکلت منصفانه حیوان غیرمعمول در یکی اجتناب کرده اند روستاهای دینا پاسخ نماد داد.

هادی سینایی در اظهار داشت وگو با خبرنگار فارس در یاسوج، اظهار داشت: اسکلت اختراع شده چندان غیرمعمول نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعلق به خانوار سگ ها است.

هادی سینایی رئیس اداره روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور رسانه های ایمنی اطراف زیست استانداری در پاسخ به تخلیه تصاویری اجتناب کرده اند اسکلت اختراع شده توسط کشاورزان بین روستاهای دشت روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بن زرد کدام ممکن است در وب های دیجیتال به انگشت آمده است، اظهار داشت: شناخته شده به عنوان اسکلت منصفانه حال غیرمعمول.: این اسکلت خیلی غیرمعمول نیست متعلق به خانوار سگ ها است.

وی دقیق کرد: قد سگ ها به آموزش داده شده است مشاوران بسته به نژادشان بین ۱۵ تا ۷۶ سانتی متر متغیر است.

سینایی افزود: آناتومی استخوان‌بندی سگ به‌گونه‌ای است کدام ممکن است استخوان‌های لگن به ستون فقرات می‌چسبند، با این حال استخوان‌های انگشت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازوها برای انعطاف‌پذیری اصولاً به وسیله غضروف به ستون فقرات متصل می‌شوند کدام ممکن است به سادگی قابل برداشتن است. “

وی اظهار داشت: اسکلت منصفانه خانوار سگ کدام ممکن است مدت ها پیش بی جان بودند پیدا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان های انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو اجتناب کرده اند ستون فقرات کنار شد با این حال استخوان های پاها ادامه دارد آویزان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سختی غیرمعمول به نظر می رسد مانند است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید