اسکوچیچ جایگزین فوق العاده خوبی برای نشستن روی نیمکت خدمه سراسری دارد


به آگاه فانئوس،

دراگان اسکوچیچ باقی مانده است مثبت نیست کدام ممکن است در جام جهانی نیمکت نشین خدمه سراسری ایران باشد، هرچند اصلا دلخور نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به صعود خدمه به مرحله گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه به بلند مدت امیدوار است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج خوبی کدام ممکن است به انگشت آورد. بعد از همه اسکوچیچ در دیداری مهم مقابل کره جنوبی شکست خورد کدام ممکن است اگر شکست نمی خورد در لحظه استراحت بیشتری داشت با این حال چیزی کدام ممکن است او را خوش احتمال تر می تدریجی زیرین بودن مبلغ قراردادش را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وضعیت پولی فدراسیون است. به خوبی رئوس مطالب شده است. زمان ها.

طبق شنیده های ما، قرارداد اسکوچیچ حدود ۲ میلیارد تومان است کدام ممکن است با قراردادهایی قابل مقایسه با کیروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویلموتس قابل ارزیابی نیست. همین اشکال در پایان ممکن است به ماندن اسکوچیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش احتمال قهرمانی در جام جهانی منجر شود.
بعد از همه خیلی ها می گویند قابل دستیابی است ماندن مجدی به نفع اسکوچیچ باشد چرا کدام ممکن است شاید در صورت جدایی سرمربی جدید معلم بالاتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معروف تری به عنوان نمونه امکانات شخصی بیاورد. با تمام آنچه آگاه شد، به دست آورد اسکوچیچ ممکن است {نتیجه نهایی} باشد. اسکوچیچ معلم پرهزینه قیمتی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید است تقاضای پولی زیادی برای جام جهانی داشته باشد. به دلیل محدوده خوبی برای فدراسیون فوتبال {خواهد بود}.