اظهار تذکر سرپرست ورزشگاه آزادی دانستن درباره قیمت های نجومی بلیت های تفریحی السرکبی


به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، افزایش قیمت بلیت ۲ دیدار استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس نارضایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلایه هواداران السرکابی را در پی داشت.

احمد مددی سرپرست مجموعه ورزشی آزادی در اظهار داشت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، دانستن درباره افزایش قیمت بلیت گفت: در مورد قیمت گذاری بلیت مسابقات، مجموعه ورزشی آزادی ربطی به این موضوع ندارد. قیمت گذاری با توافق تجهیزات گلف ها انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه تفاهم نامه تعدادی از جانبه منعقده بین گروه لیگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی رشد در سال های قبلی، بخشی اجتناب کرده اند کالا بلیت به نمایندگی رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری اماکن ورزشی اختصاص می یابد.

وی افزود: در مورد اینکه مجموعه آزادی زیرمجموعه سازنده است، بودجه این مجموعه برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده فکر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوماً به صورت مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر اجتناب کرده اند کالا بلیت پول بدست آمده نمی کنیم.

مددی دانستن درباره گلایه هواداران اجتناب کرده اند وضعیت ورزشگاه آزادی به طور قابل توجهی شرایط بهداشتی قابل مقایسه با سرویس بهداشتی یا ناپاکی بودن پنجره های VIP اظهار داشت: این چیزها برای ادغام کردن ورزش های بهداشتی قابل مقایسه با نظافت سکوها، پنجره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندلی ها، شستشو، استریل کردن حمام ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین مایعات حمام تبدیل می شود. برای همه. شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش های مختلف. به معنای واقعی کلمه هستند ما منصفانه چک لیست داریم کدام ممکن است بر مقدمه آن تمام اقدامات را انجام می دهیم.

او با اشاره به اینکه چرا قیمت بلیت اینقدر بالاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران اجتناب کرده اند آنها پیش بینی دارند حداقل در مورد مالی کدام ممکن است می پردازند به صدا وارد ورزشگاه شوند، اظهار داشت: {در این} شکی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قول عجیب و غریب ها همه وقت حق با خریدار است. . شاید این قیمت {به دلیل} قیمت بالای کار گروهی باشد. قیمت های کار گروهی در سال های جدیدترین بالا گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ تجهیزات گلف سرشناس استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس در بودجه دولتی همراه نیستند. این دلیل است است کدام ممکن است سعی می کنند دارایی ها درآمدی برای سایبان بخشی اجتناب کرده اند قیمت های شخصی تحمیل کنند.

مددی افزود: در این زمان کدام ممکن است در جاری تجزیه و تحلیل قابلیت ورزشگاه بودیم، احتمالاً {به دلیل} همین قیمت بلیت، باقی مانده است ۳۰ نسبت پر نشده بود. با این وجود باید منصفانه بار تولید دیگری ردیابی کنم کدام ممکن است کالا بلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آن در اختیار تجهیزات گلف ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه ورزشی آزادی همواره تمام امتحان شده شخصی را برای میزبانی اجتناب کرده اند انواع زیادی تماشاگر انجام داده است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید