اعتصاب غذای پنگوئن ها در ژاپن را ببینید
ویدئویی از اعتصاب غذای پنگوئن ها به دلیل استفاده پرسنل از ماهی بی کیفیت را مشاهده می کنید. آکواریومی در ژاپن که از پنگوئن ها نیز نگهداری می کند به دلیل مشکلات اقتصادی و هزینه های بالای ماهی و غذای پنگوئن ها از ماهی های بی کیفیت و ارزان استفاده می کند.