اعلام سوابق تحصیلی دانش آموزان سال گذشته مقطع متوسطه از امروز پنجشنبه آغاز می شود
دانش آموزان سال آخر متوسطه اول در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات سوابق تحصیلی لازم است حداکثر تا روز یکشنبه ۲۶ تیرماه نسبت به تصحیح عنصر یا عناصر مذکور جهت مراجعه به ناحیه آموزشی محل اخذ مدرک اقدام نمایند. به تصحیح اطلاعات ادامه دهید.