افزایش وزن برای زنان باردار


تغذیه مناسب یکی از ارکان یک زندگی سالم است و در دوره های خاصی از زندگی اهمیت بیشتری دارد. یکی از حساس ترین و مهم ترین دوره های زندگی زن بارداری است. زیرا غذای مصرفی باید به طور همزمان نیاز مادر و جنین را برآورده کند. دستیابی به وزن مناسب در دوران بارداری و نگه داشتن آن در فاصله مناسب ، مساله مهمی است که زنان باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. کنترل و نظارت بر افزایش وزن در دوران بارداری و تلاش برای حفظ آن در وضعیت مناسب می تواند نقش مهمی در سلامت جنین داشته باشد. عوامل مختلفی در سلامت مادر و جنین دخیل هستند که یکی از آنها تغذیه مناسب در این دوران است. اگر تغذیه مادر باردار در دوران بارداری مناسب باشد ، افزایش وزن روند مطلوبی خواهد داشت. افزایش وزن ناکافی با کاهش رشد جنین و زایمان زودرس ارتباط مستقیم دارد. نقص لوله عصبی در نوزادان و مادران چاق شایع تر است. مادران باردار باید در همه شرایط تغذیه ای (کم وزن ، طبیعی ، اضافه وزن یا چاق) وزن خود را افزایش دهند. در عین حال ، افزایش وزن مادر در دوران بارداری یکی از شاخص های معتبر برای بررسی وضعیت تغذیه است. طبق مطالعات انجام شده ، میزان افزایش وزن توصیه شده در دهه های اخیر به طور قابل توجهی تغییر کرده است. با این حال ، پس از مطالعات گسترده امروز ، مشخص شده است که افزایش وزن در دوران بارداری ممکن است برای همه گروه های زنان یکسان نباشد ، بنابراین موسسه پزشکی آمریکا (IOM یا موسسه پزشکی) افزایش وزن زنان باردار را بر اساس بدن توصیه کرد. شاخص وزن (BMI) افزایش وزن بین 18-12.5 ، 11-16.5 ، 11.5-7 و کمتر از 7 کیلوگرم باید برای زنان لاغر ، طبیعی ، دارای اضافه وزن و چاق انجام شود.

جدول افزایش وزن برای زنان باردار بالای 19 سال در بارداری تک نفره بر اساس شاخص توده بدنی قبل از بارداری

BMI قبل از بارداری کیلوگرم / متر2 (وضعیت تغذیه)

افزایش وزن (کیلوگرم)

افزایش وزن از ابتدای 13 بارداری به بعد (کیلوگرم در هفته)

<18.5 (نور) 12.5-18 0.5
18.5-24.9 (عادی) 11.5-16 0.4
25-29.9 (اضافه وزن) 7-11.5 0.3

30≤ (چاقی)

7-9 0.2

الگوی وزن مهم است. افزایش وزن باید تدریجی باشد. متوسط ​​افزایش وزن در سه ماهه دوم و سوم در مادران با وزن کم 0.5 کیلوگرم ، در مادران با وزن طبیعی 0.4 کیلوگرم ، در مادران دارای اضافه وزن حدود 0.3 کیلوگرم و در مادران دارای اضافه وزن 0.2 کیلوگرم در هفته است.

دیدگاهتان را بنویسید