اقدام آمریکا برای تجزیه تایوانند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه (۱۷ اوت) گفت که علیرغم پایان رزمایش ها، چین همچنان مواضع هوایی و دریایی نظامی خود را در اطراف تایوان حفظ کرده است و واشنگتن انتظار دارد پکن در آینده از “اقدامات نظامی تحریک آمیز و تاکتیک های قهری اقتصادی” استفاده کند. هفته ها مقابل تایوان