الهام افکاری به اتهام ارتباط با ایران اینترنشنال بازداشت شد


اداره کل اطلاعات استان فارس: در اغتشاشات اخیر، الهام افکاری علاوه بر تشویق و ترغیب مردم به شرکت در اغتشاشات، با هماهنگی مخالفان رژیم، سلسله مذاکراتی را ترتیب داده بود.

تسنیم نوشت: «الهام افکاری» یکی از عوامل اصلی شبکه بین الملل در ایران هنگام عبور از مرز توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات دستگیر شد.

تسنیم: دستگیری الهام افکاری به اتهام ارتباط با ایران اینترنشنال

بازپرس ویژه دادسرای شیراز با اعلام این خبر گفت: با توجه به مستندات به دست آمده و رصد اطلاعات اداره کل اطلاعات استان فارس، الهام افکاری در جریان اغتشاشات اخیر علاوه بر تشویق و ترغیب مردم به شرکت در این اغتشاشات. در جریان اغتشاشات، مذاکرات متعددی با هماهنگی عوامل رژیم ترتیب داده شد.

بر اساس اسناد ارائه شده، فرد دستگیر شده همچنین شروع به ارتباط و اطلاع رسانی با برخی از دشمنان نظام و همچنین سایت های خبری مرتبط با عوامل خارجی و مخابره اخبار به شبکه بین المللی تروریستی عربستان کرده است.

اتهامات وی تشریح شده و با صدور قرار تأمین قانونی برای تکمیل تحقیقات در اختیار مأموران قرار می گیرد.

لازم به ذکر است الهام افکاری خواهر نوید افکاری کشتی گیر است که دو سال پیش به اتهام قتل اعدام شد.