الهام چارگنده را ببینید: حرکات نمایشی داشتم و خودمان گل می خوردیم / برای دختر بچه های ۴ ساله اجرا می کردم
امپراتوری رسانه ای در اوایل اسلام به گونه ای عمل می کرد که ابن ملجم که حافظ قرآن بود، امیرالمونین را کشت و پس از شهادت وی، این امپراتوری رسانه ای به گونه ای عمل کرد که باورشان نمی شد که حضرت باشد. علی، داماد پیامبر و همسرش برای حضرت زهرا، با. به عنوان خوانده شده اند!