انتخابات پارلمانی سنگال با نگرانی از آینده حزب حاکم برگزار شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سنگال از روز یکشنبه شمارش آرا برای انتخابات پارلمانی را آغاز کرد.

انتخابات پارلمانی کنونی به دلیل مخالفت فزاینده با حزب حاکم در این کشور بسیار مهم است و نشان خواهد داد که آیا حزب حاکم می تواند موقعیت قدرت خود را حفظ کند یا خیر. افزایش قیمت مواد غذایی مهمترین عامل مقاومت و نارضایتی سنگال در سال گذشته است.

حدود هفت میلیون رای دهنده سنگالی واجد شرایط رای دادن بودند، اما مشارکت در ظهر فقط ۲۲ درصد بود.

سنگال با ۱۷.۵ میلیون نفر در میان باثبات ترین دموکراسی های غرب آفریقا است، اگرچه وضعیت در سال های اخیر بدتر شده است.

اعتراضات خشونت آمیز آمیز سال گذشته پس از دستگیری مخالف اصلی دولت، عثمان سونکو“، به اتهام تجاوز جنسی آغاز شد. سونکو که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ سوم شد، اتهامات وارده را رد کرد و گفت که دستگیری اش انگیزه سیاسی داشته است. از سوی دیگر، منتقدان عثمان سونکو او یک چهره برجسته مخالف در سنگال است و به عنوان یک عوام فریب که از افکار سلفی پیروی می کند توصیف می شود.

عثمان سانکوی این مرد ۴۶ ساله که خود را چهره ضد نظام معرفی کرده است، هدف خود را مبارزه با سیاستمدارانی اعلام کرده است که آنها را فاسد و خود را به بیگانگان فروخته اند. این نوع رفتار و شعارها سانکوی نظر مثبت هواداران که عمدتاً جوانان هستند را به خود جلب کرده است.