انتظار نتیجه مطلوب از کنفرانس منع گسترش سلاح های هسته ای نداریم – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی در گفتگو با رادیو گفتگو با بیان اینکه بازنگری برجام همواره در دستور کار بوده است، گفت: بیش از ۶۰ سال از این معاهده می گذرد. که در پ تی بین اعضا تفاهم وجود دارد. بر اساس این معاهده، کشورهایی که دارای سلاح هسته ای هستند باید خود را خلع سلاح می کردند و سایر کشورها نباید به سمت سلاح حرکت می کردند. از آن زمان این قرارداد برای دوره های ۱۰ ساله تمدید شد و آخرین بار به مدت نامحدود تمدید شد.

وی بر لزوم بررسی روند اجرا تاکید کرد که در پ تی وی بیان کرد: یکی از مهمترین موارد خلع سلاح است و دبیرکل سازمان ملل نیز به این نکته اشاره کرد که سلاح هسته ای خطرات زیادی دارد. متأسفانه از زمان انعقاد این معاهده، نه تنها تسلیحات هسته ای کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته و تعداد کشورهای صاحب سلاح هسته ای افزایش یافته است.

سخنگوی سازمان انرژی هسته ای درباره عدم اشاعه تسلیحات هسته ای که در NPT بر آن تاکید شده است، تصریح کرد: این وظیفه بر عهده بین المللی است. بین المللی اتمی تعیین شد و اساساً فلسفه وجودی آژانس این بود که کشورهایی که که در پ تی پذیرش و موافقت با آژانس در مورد استفاده از صلح آمیز از انرژی هسته ای کمک بگیرید.

کمالوندی با اشاره به اینکه در مورد ایران علاوه بر تدابیر امنیتی، امنیت فوق العاده وی بیان کرد: دوربین هایی هم که مدتی پیش آژانس نصب و جمع آوری کرده بود، دوربین هایی هستند امنیت فوق العاده است. در واقع در مورد ایران شفافیت زیادی وجود دارد، اما در عین حال همچنان به ایران تهمت می زنند. همچنین تعداد زیادی گزارش از آژانس به صلح وجود دارد آمیز وجود فعالیت های هسته ای ذکر شده است.

وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: پس از این اتفاق، مجدداً فعالیت‌های ضدایرانی در این آژانس آغاز کردند. ایران بارها به صراحت اعلام کرده است که اگر قرار است شفافیت وجود داشته باشد، باید برای همه باشد، اما متأسفانه استاندارد دوگانه ای در این زمینه توسط آژانس استفاده می شود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درباره برگزاری کنفرانس منع گسترش تسلیحات هسته ای در نیویورک اظهار داشت: انتظار نتیجه مطلوبی از این کنفرانس نداریم و عدالت اجرا می شود.

کمال در مورد گاز دادن نسل جدید سانتریفیوژهاوی تصریح کرد: در رابطه با اجرای قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و حفظ منافع ملت ایران، وظایفی به سازمان انرژی اتمی محول شده است. از هزار سانتریفیوژها «آه تو آر ۶″ که باید گاز دادن و ما از ۵۰۰ تای آنها بهره بردیم سانتریفیوژها قبلا ساخته شده است گاز دادن و ۵۰۰ دستگاه دیگر نصب شده بود اما عملیات شروع نشده بود، از سه شنبه شروع کردیم و حدود یک هفته طول می کشد تا اولین محصول را از آنها دریافت کنید.

وی وظیفه سازمان انرژی هسته ای در کشورمان را برای حرکت به سمت ۱۹۰ هزار عنوان کرد و خاطرنشان کرد: این میزان کف نیاز کشور است و با حصول توافق برجام، طرحی در شورای عالی امنیت ملی تصویب می شود. و به آژانس ارسال می شود که بر اساس ۲۵۲۰۰۰ سو در پانزدهمین سال پس از اجرای توافقنامه می باشد.