انهدام توپ لهستانی اهدایی به نیروهای مسلح اوکراین توسط پهپاد مسلح روسیه را ببینید
در ابتدا پهپاد موقعیت اسلحه خودکششی لهستانی را شناسایی کرد اما ظاهراً خدمه این تفنگ متوجه حضور پهپاد روسی شده و شروع به فرار از صحنه کردند و پس از طی چند کیلومتر با استفاده از پوشش جنگلی اقدام به استتار خود کردند. اما در نهایت آنها توسط یک پهپاد روسی کشف و تعقیب شدند.