انگلیسی زبان معروف پرسپولیس! + عکس


به آگاه فانئوس،

فینال دربی پایتخت شاهد گلزنی رودی زستد شرکت کننده خارجی استقلال بود. زستد اولین گلزن خارجی نیروی کار استقلال در گذشته تاریخی دربی شد.

با این حال گذشته تاریخی دربی کدام ممکن است گیمرها خارجی زیادی در آن به میدان رفتند، ایمون زاید با سه گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشار رسن با ۲ گل برای پرسپولیس شناخته شده به عنوان بهتر از گلزن خارجی تاکنون محدوده شد، برای اولین بار شاهد انجام آلن ویتل بود. اجتناب کرده اند انگلیس تا پرسپولیس.

آلن ویتل به پرسپولیس اتصال، در نیروی کار های اورتون، کریستال پالاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفیلد یونایتد تفریحی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های ۱۹۵۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹۵۷ برای این تجهیزات گلف تفریحی کرد. شرکت کننده سابق لیورپول کدام ممکن است در لیورپول متولد شده، سابقه دعوت شدن به نیروی کار سراسری انگلیس در دوران سراف رمزی را نیز داشت. دوران تصدی، علیرغم عدم برگزاری مسابقات برای نیروی کار سراسری در کارنامه شخصی.

انگلیسی زبان معروف پرسپولیس!  / عکس