اولین پرواز "انصافاً شخصی" در لحظه به ایستگاه فضایی
لوپز-الجزایر کدام ممکن است ماموریت مشترک اسپیس ایکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آکسیوم اسپیس به ایستگاه فضایی بین‌المللی را هدایت می‌تدریجی، اظهار داشت: «این پرواز اصلاً خوب بازدید توریستی نیست.