اکران فیلم زندگی در میان کلمات در دفاع از دکتر محمد معین در شبکه مستند
شهپرراد گفت: در سریال «مثل سرو» آقای مصطفی رزاق کریمی سه فیلم را برای کارگردانی به من پیشنهاد کرد و فرصت پژوهشی خوبی به من داد. سه فیلمی که در کنار هم شامل صد سال تاریخ ایران بودند و هر کدام مکمل یکدیگر بودند. یعنی فیلم های علامه محمد قزوینی، دکتر محمد معین و دکتر سید جعفر شهیدی.