ایجاد بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ اسباب تفریحی محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی در استانداری اردبیل / اسباب تفریحی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی گامی در جهت سلامت جسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان است.


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، تفریحی‌های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی مجموعه‌ای اجتناب کرده اند علوم انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت‌ها هستند کدام ممکن است تا حدودی آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم قبلی را روایت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان میراث مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناملموس فناوری به فناوری منتقل می‌شوند.

تفریحی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی به معنای واقعی کلمه هستند علاقه قبلی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری تنهایی باعث همدردی می شد. {در این} تفریحی ها تصور می شد همراه خود هم مسکن کنند، شاد مسکن کنند، مسکن یکنواخت را توقف کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت را سپری کنند.

با این حال امروزه نیز تفریحی های اصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی به وفور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه موضوعی است کدام ممکن است ممکن است خانوار ها را در اطراف هم ترکیبی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل وابستگی به دنیای آنلاین ما را اجتناب کرده اند دایره خانوار در اطراف تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحظات شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت بخشی را در افکار {اعضای خانواده} تحمیل تدریجی.

برای رسیدن به سرعت همراه خود تفریحی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی اردبیل به سراغ مهین رحیمی، دکتری تربیت جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون بازی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های محلی استان اردبیل رفتم به همان اندازه اجتناب کرده اند نحوه اجرای این تفریحی ها در عوامل مختلف اردبیل مطلع شوم. جاذبه های آن

تفریحی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی عالی میراث مذهبی محسوب تبدیل می شود

مهین رحیمی بلافاصله در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در اردبیل همراه خود دقیق اینکه تفریحی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی اجتناب کرده اند میراث مذهبی محسوب تبدیل می شود، گفت: در سال های فعلی ورود دنیای آنلاین ما تمایل بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان به تفریحی {در این} جهان را افزایش داده است. تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر باعث شده به همان اندازه تفریحی هایی کدام ممکن است مردمان محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی کمتر همراه خود سوء استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدبختی مواجه می شوند.در واقع کمیته بازی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی عملکرد ویژه ای در احیای این تفریحی ها دارد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری یکی اجتناب کرده اند عناصر کم تحرکی اشخاص حقیقی محله است، افزود: در دنیا کم تحرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم تحرکی چهارمین مسئله از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر است، به همین دلیل این سیستم ریزی {برای تغییر} سبک مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی در محله خانوار یکی اجتناب کرده اند مهمترین عناصر از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند عناصر پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری یکی اجتناب کرده اند مهمترین نیازها کشورهای بهبود یافته در عصر حاضر می باشد.

همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ تفریحی بومی در استان اردبیل آشنا شوید

معاون رئیس شورای بازی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی استان اردبیل افزود: بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ تفریحی محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی در استان اردبیل موجود است کدام ممکن است به مرور زمان متعدد اجتناب کرده اند آنها {به دلیل} عناصر مختلف به فراموشی سپرده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امتحان شده هستیم. برای گزارش تفریحی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش آن در بین مردمان محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی.» اشخاص حقیقی مختلفی احیا کردن این میراث مذهبی گام برمی دارند.

رحیمی تفریحی های بومی «گزلین پچ»، «باش داش»، «شیلینگ آغاگ»، «اتلانماق»، «لی لی»، «دستمال گبادی»، «یولداش سانی کیم ابردی»، «بوزتمک»، «کارگلی وردی»، «الک» وی شکسته نشده داد: دولک، «نقشه دال» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «نجاری» اجتناب کرده اند جمله تفریحی‌های بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محلی معروف استان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: نگاه به گذشته هر عالی اجتناب کرده اند این تفریحی‌ها همراه خود ملاحظه به شرایط اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصول سال در بین مردمان رواج داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر نیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند این تفریحی ها در مناطق مختلف اجتناب کرده اند جمله روستاهای استان اردبیل افزایش خواهد گرفت.

وی تفریحی «الک دولاک» را یکی اجتناب کرده اند تفریحی های بومی دانست کدام ممکن است در اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفر شخصی در بین مردمان مناطق مختلف به طور قابل توجهی روستاها رواج دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه این کار را در این مد دلیل داد.

وسایل می خواست برای نواختن الک عالی تکه چوب به اندازه ۱۵ به همان اندازه ۲۰ سانتی متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضخامت ۲ به همان اندازه ۳ سانتی متر به تماس گرفتن الک (چوب کودک) را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی تکه چوب به اندازه ۷۰ سانتی متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضخامت ۲ به همان اندازه ۴ سانتی متر به تماس گرفتن الک (چوب) به مقیاس بزرگی کدام ممکن است هر عالی اجتناب کرده اند الک ها تراشیده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صافی یادآور مداد {است تا} در حین تفریحی به سادگی الک را انتخاب کنید و انتخاب کنید صافی اجتناب کرده اند روی پایین بلند شود.

اندازه پایین الک، زمینی مستطیل تعیین کنید به اندازه کمتر از ۳۰*۶۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰*۱۲۰ نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاری اجتناب کرده اند هرگونه انسداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناهمواری باشد. این تفریحی معمولاً در پایین های خاکی انجام تبدیل می شود کدام ممکن است در آن گرد و غبار فشرده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ورزشکاران آسیب رسان نیست.

در جلوی سطح پرتاب، عالی جاده منحنی {در سراسر} کف طراحی شده است به منظور که هر سطح ۱۰ متر اجتناب کرده اند جاده منحنی شکاف داشته باشد (پرتاب دقیق اینجا است کدام ممکن است پد باید اجتناب کرده اند جاده منحنی حرکت تدریجی).

گیم پلی تفریحی الک دولک بدین صورت است کدام ممکن است ابتدا عالی خروجی کودک در پایین تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بر ایده پرتابی کدام ممکن است داور انجام می دهد، گیمرها مهاجم ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خروجی پرتاب قرار می گیرند.

نفر اول چوبی را روی خروجی مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورتی کدام ممکن است خروجی قابل نصب نباشد ۲ تکه آجر را به شکاف ۱۵ سانتی متر اجتناب کرده اند یکدیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قله ۵ به همان اندازه ۷ سانتی متر در محل پرتاب قرار می دهیم.

اولین پرتاب کننده گروه مهاجم در محل پرتاب قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود توصیه الک زیر چوب دولک (چوب کودک) دولک را به موجود در پایین می اندازد، {در این} نیمه اجتناب کرده اند تفریحی اگر گیمرها گروه مقابل ( مدافع) ) چوب دولک را در اثیری کدام ممکن است بدست آمده می کنند می اندازند هر دو به عبارتی امتیاز می گیرند ۳ امتیاز می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شبیه به قسمتی کدام ممکن است سنتور گرفته اند چوب سنتور را {به سمت} غربال می اندازند کدام ممکن است باید به صورت افقی روی آجر هر دو خروجی توسط شرکت کننده قرار خواهد گرفت.

در صورتی کدام ممکن است گیمرها گروه مدافع بتوانند چوب را به گونه ای در الک بیندازند کدام ممکن است به آن است برخورد تدریجی، ۲ امتیاز اضافی به بازو می آورند، به همین دلیل شرکت کننده مهاجم بردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص مهاجم باید در جستجوی مهاجم {می رود}. گروه برای ضربه زدن در جهان گرفتن باشید مدافع ۵ امتیاز خواهد گرفت.

همراه خود این جاری، اگر مدافع نتواند غاز را غربال تدریجی، شرکت کننده گروه مهاجم اجازه دارد ۳ ضربه به غاز بزند (در هر جهان ای اجتناب کرده اند پایین کدام ممکن است غاز افتاده است) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است باتوم را به دورترین جهان بفرستد. میدان

هر جا کدام ممکن است دستگیره در به پایین می افتد، اجتناب کرده اند خروجی پرتاب به همان اندازه جایی کدام ممکن است دستگیره در روی پایین است، همراه خود غربال مقیاس گیری تبدیل می شود (مالک مقیاس غربال را محاسبه می تدریجی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیاز برای گروه مهاجم محاسبه تبدیل می شود.

این سطح را می توان در یک واحد الک همراه خود عالی امتیاز به ازای هر ۱۰ الک هر دو ۱۰ متر محاسبه کرد، دارنده محاسبه ترازو بهتر است، یعنی اگر ۱۲ متر پرتاب شود، ۲ سطح شمارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش تبدیل می شود.

آمیختن تفریحی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی همراه خود سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک مسکن مردمان هر جهان

نائب رئیس شورای بازی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های محلی بومی استان اردبیل افزود: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند تفریحی های رایج روستائیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادیه نشینان، بازی های بومی «دال پلان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «قلمسنگ» است کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله تفریحی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی های گرفتن است کدام ممکن است خواستن به جسمی دارد. عالی بازی حیاتی

رحیمی تعیین کنید گیری این تفریحی در بین مردمان به طور قابل توجهی بادیه نشینان را درمورد به مسکن آنها در شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود بسیاری از سنگ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم حفاظت اجتناب کرده اند گله را انتخاب کنید و انتخاب کنید دام، ترکیبی آوری گله را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت آن در بزرگراه های شلوغ گرفتن دانست. الحجر را انتخاب کنید و انتخاب کنید المحدیده: مکانی است کدام ممکن است همراه خود سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک مسکن مردمان مناطق مختلف ملت آمیخته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند وضعیت مسکن اجدادشان در فصول مختلف سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه های آنها حکایت می تدریجی. .

وی نحوه انجام تفریحی تخته ای را اینگونه دلیل داد: منظور اجتناب کرده اند تخته {در این} تفریحی قطعه سنگ هر دو چوبی است کدام ممکن است نسبت به سایر سنگ ها هر دو چوب های حال در محوطه تفریحی خاص تر است. {در این} تفریحی ۳ تخته هر کدام همراه خود عالی نفر هر دو هر گروه چیده شده است. منظور اجتناب کرده اند پلان نیز قطعه سنگی است کدام ممکن است برای پرتاب آن {به سمت} دال استفاده تبدیل می شود.

این تفریحی در زمینی به اندازه ۲۵*۵ متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت انفرادی هر دو تیمی برگزار تبدیل می شود کدام ممکن است زمان تفریحی نیز اختیاری است. نحوه چیدمان تخته ها به این صورت است کدام ممکن است هر گروه دارای سه تخته باشد کدام ممکن است باید به صورت مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به شکاف ۱.۵ متر اجتناب کرده اند یکدیگر در یک واحد ستون کاشته شوند.

تفریحی به گونه ای انجام تبدیل می شود کدام ممکن است به دست آورد جذب می کند کدام ممکن است شناخته شده به عنوان گروه مهاجم در جهان پرتاب است باید آن را پرتاب تدریجی. هر شرکت کننده اجازه دارد به تخته ضربه بزند، اگر به تخته ضربه نزند، نوبت به نفر بعدی گروه مهاجم می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر سه شرکت کننده گروه مهاجم نتوانند تخته را رها کنند، شیفت انجام تبدیل می شود. وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه مقابل آغاز به پرتاب می تدریجی.

هر بازیکنی کدام ممکن است تخته ای را رها تدریجی ۱ امتیاز کسب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه دارد ضربه عکس را شناخته شده به عنوان جایزه بزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ۳ تخته را {به دلیل} اینکه باقی مانده است حق پرتاب را دارد رها تدریجی، اعضای آن گروه به طرف تولید دیگری می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تخته ها علامت می زنند. گروه مقابل به روزی کدام ممکن است تمام تخته های روی پایین ضربه خورده اند.

نائب رئیس شورای بازی کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های محلی بومی استان اردبیل نیز سنگسار را یکی اجتناب کرده اند تفریحی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی در ملت اشاره کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این تفریحی تا حد زیادی در روستاهای احاطه زاگرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید الوستا دنبال کنندگان شخصی را دارد. . فلات البلد: تفریحی در موجود در خانه یکی اجتناب کرده اند خوشایند ترین اوقات برای افراد در فصول خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمستان بود.

حالا این تفریحی به حداقل یک بازی تغییر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطوح مختلف سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان انجام تبدیل می شود، اگر سودآور شود چوب را {به سمت} شخصی بکشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نیروی جسمی حریف را اجتناب کرده اند مکان شخصی کنار تدریجی، به دست آورد است.

تفریحی های بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی گامی برای تحمیل لذت، آسانسور قوای جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ورزش جسمی است

رحیمی احترام متقابل، تحمیل لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط، آسانسور قوای جسمی، افزایش ورزش جسمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در اجتماع، تفریحی دسته جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند تنهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق ناامیدی را اجتناب کرده اند رهنمودها بارز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم در تفریحی های محلی بومی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: انکارناپذیر است کدام ممکن است دنیا {به سمت} پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنولوژی اعتصاب می کند، حتی در زمینه تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه، انتخاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادی ها تفریحی های کامپیوتر ای تا حد زیادی برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان جاذبه دارد.

وی دقیق کرد: همراه خود این جاری اجتناب کرده اند احیای تفریحی های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ سنت غنی کدام ممکن است در دل این تفریحی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه ها نهفته است نباید غافل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید این میراث مذهبی را به مرور زمان فراموش کرد چرا کدام ممکن است احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا تفریحی برای انسان امروزی نبرد در نبرد همراه خود تکنولوژی، کم تحرکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های مختلف ممکن است آفتاب امیدی برای بازگرداندن سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی، لذت، نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی ابدی به روح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز مسکن باشد. .

انتهای پیام/۳۴۶۳/