ایرنا: زمانی که قاضیانی دستگیر شد


ایرنا نوشت: هنگامه قاضیانی بازیگر سینما و تلویزیون که در روزهای اخیر با حمایت از معاندین و با تحریک و ترغیب جامعه اقدام به اغتشاشات کرده بود، ساعتی پیش با دستور قضایی دستگاه امنیتی بازداشت شد.

به گزارش ایرنا؛ ارتباط با رسانه های معاند و ضدانقلاب از دیگر اتهامات قضات است که منجر به دستگیری وی شد.