ایسنا: تکذیب قطعی سراسری اینترنت
ساعاتی پیش خبری بدون منبع از وزیر ارتباطات و اطلاعات در فضای مجازی مبنی بر قطعی سراسری اینترنت از امشب منتشر شد پیگیری ایسنا از وزارت ارتباطات و اطلاع رسانی حاکی از آن است که این خبر صحت ندارد و چنین مقاله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فاش نشده است.