بازدید به اول سال محدود نشود/ انتقاد اجتناب کرده اند آمار تصادفات – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی بعدازظهر سه شنبه در دیدار فرمانده انتظامی ملت همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند آمار بالای تلفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات خیابان ای در ایام نوروز ذکر شد: آمار قربانیان تصادفات خیابان ای در ایام نوروز فوق العاده بیش از حد است کدام ممکن است این آمار فوق العاده بیش از حد است. انواع زیادی مبتلا است. باید اندیشه در مورد شود.»

وی خطاب به سردار اشتری ذکر شد: محافظت جان افراد بر عهده شماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا باید در نظر گرفته شده کرد کدام ممکن است افراد ساده در ایام نوروز به تور بروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفرها را در کل سال قطع کنند.

وی ذکر شد: {در این} راستا باید اتاق ذهنی تشکیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} مورد نیاز {در این} زمینه به افراد حاضر شود به همان اندازه سفرها محدود به روزهای ابتدایی سال نشود.

چون آن است فرمانده نیروی انتظامی ملت {در این} مونتاژ تصدیق شد: در ایام نوروز امسال کمیت سفرها ۲ برابر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود آن تصادفات ۲ برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فتوحود ۲۰ نسبت کاهش داشته است.

سردار حسین اشتری ذکر شد: نیروی انتظامی {در این} ایام کنار هم قرار دادن خدمت رسانی به افراد گران قیمت ایران است. آره به مسافران طرفدار تبدیل می شود بازگشت شخصی به شهرستان ها را به همان اندازه بالا سال به تاخیر نیندازند.

وی ذکر شد: طی منصفانه سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیون خدمت در بخش های مختلف به افراد حاضر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز موضوع حاضر شرکت ها معقول به افراد را شکسته نشده می دهیم به همان اندازه شرکت ها می خواست افراد در بخش های مختلف مختصر ترین شود. زمان قابل انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دقت بالا.”