بازدید به تاک، شهر تاریخی کاروان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاله های راه اشتباه بالا


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، اقوام ساکن در خراسان شمالی اکثراً تات ها، کرمنگ ها، انصراف ها، ترکمن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس هستند. جدا از این اقوام، اقوام عرب، بلوچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید لر نیز در چندین روستای استان اقامت می کنند. وجود اقوام مختلف همراه خود سنت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم مختلف باعث شد این استان شناخته شده به عنوان گنجینه سنت ها شناخته شود.

در آستانه نوروز سال ۱۴۰۱ همراه خود هدف راه اندازی شد مناطق گردشگری خراسان شمالی، روزانه یکی اجتناب کرده اند شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق دیدنی آن تقدیم خواهید کرد اعضای خانواده تبدیل می شود.

شهرستان کرما در جنوب غربی استان خراسان شمالی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شمال به شهرستان مانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمولگان، اجتناب کرده اند شمال غرب به استان گلستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب به شهرستان گالیش، اجتناب کرده اند جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق به استان سمنان محدود تبدیل می شود. . به شهر الجرم.

این شهرستان ۲۴۰۷ کیلومتر مربع وسعت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن سه شهرستان کرمه، دراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایوار، ۱۷ روستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ آبادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای ۲ راه بی نظیر در استان است کدام ممکن است امروزه اجتناب کرده اند مکان استراتژیک بار برخوردار است.

در شمال غربی روستای دشت، درگاه محور باب الرضا (علیه السلام) استانداری های خراسان شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلستان را به هم متصل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گوشه جنوب غربی شهرستان، استان سمنان اجتناب کرده اند طریق مسیر مهم جدید به میامی متصل تبدیل می شود. بخش. مسیر مناسبت

اقتصاد این قلمرو عمدتاً اساساً مبتنی بر کشاورزی، دامپروری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دهه های فعلی بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع تکیه کن است.

{به دلیل} شرایط اقلیمی، کشاورزی در اکثر مناطق شهر آبیاری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی محصولات زراعی آن عبارتند اجتناب کرده اند: گندم، جو، چغندرقند، پنبه، آفتابگردان، زیره بی تجربه، طیف گسترده ای از صیفی جات را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات باغی.

شهرستان کرما دارای پیشینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سابقه مشترک همراه خود شهر چاجرم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش های خوش آب و هوای محلی در شمال شهر اجتناب کرده اند جمله دشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپیداری به همان اندازه رباط قرابیل محوطه های باستانی زیادی کاوش شده است کدام ممکن است در همراه خود اصولاً نواحی سر شهرنشینی دشت گرگان همسو بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو تصمیم گرفته شده است.

به نظر می رسد مانند است همراه خود رها شدن این امکانات زیبایی شناختی، سبک اقامت این قلمرو تنظیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جای آن اقامت همراه با رودخانه ها، جوامعی تعیین کنید گرفتند کدام ممکن است یکپارچه شبیه به جوامع سنت های متروک دشت گرگان هستند.

در دارایی ها تاریخی متعلق به اواخر دوران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی اجتناب کرده اند کرما همراه خود عنوان «الجرماق» یاد شده است.

میراث ابدی خیابان ابریشم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار ارزشمندی قابل مقایسه با رباط دینارزاری (دشت)، رباط قربیل، رباط اشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این از قلعه های تاریخی مهمی قابل مقایسه با از قلعه قزلر دشت (سلجوک)، از قلعه خارق العاده جلال الدین. (خرازشاهی)، خواجه سنجاور نارنگ ارتفاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید از قلعه منیرآباد (قرن هفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتم) الهجریان) اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کارما در میانه دوران اسلامی.

شهر کارما مردمانی مذهبی همراه خود آمیزه‌ای زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زبانی اجتناب کرده اند تاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارسی است.

هر سه شهر کرمه، ایوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگ نگاه به گذشته دارای مسجد شمیل بوده اند.

افراد شهر کرمه آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابدی دارند کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن جمله می توان به مراسم عزاداری حسینی در ماه های محرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفر (آسایش خوانی، التنویر الخولی، گرداندن علم، جاروب) ردیابی کرد. مراسم هر دو مطالعه بنی اسد.افراد) در حالی کدام ممکن است نذر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسح را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… می کنند.

از قلعه جلال الدین به شماره سند سراسری ۱۵۷۷

از قلعه جلال الدین یکی اجتناب کرده اند معروف ترین از قلعه های ارتش خراسان است کدام ممکن است در قرن ششم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششم هجری قمری نوسازی شده است.

از قلعه جلال الدین در ابتدای جاده امام رضا (علیه السلام) اجتناب کرده اند سمت شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدای شهر کرمه قرار دارد کدام ممکن است همراه خود مصالح سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساروج به تعیین کنید شش ضلعی منتظم بر روی آن ساخته شده است است. مرحله سنگی نامنظم منصفانه تپه مرتفع. از قلعه جلال الدین اجتناب کرده اند تذکر اندازه ساختار بی همتا است. بی شک حفر چاه در دل صخره در گوشه غربی حیاط از قلعه یکی اجتناب کرده اند شاهکارهای مهندسی این بنا است.

اداره میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری اجتناب کرده اند سال ۱۳۸۶ همراه خود هدف احیای از قلعه جلال الدین شناخته شده به عنوان موزه، بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرمت این بنا را تحریک کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوارزمشه همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فناوری های نوین صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب (سیستم دیجیتال) افتتاح شد.

در انواع تپه از قلعه جلال الدین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گوشه جنوب غربی چشمه ای پر آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفا قرار دارد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آثار خالص ارزشمند این مجموعه گردشگری است.

رباط دوست داشتن شماره ۱۱۰۶۲ سند سراسری

رباط هر دو کاروانسرای عشق یکی اجتناب کرده اند رباط های تاریخی گرمه است کدام ممکن است در وسط تیموریان در شاهراه ارتباطی گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیشابور در کشاورزی به همین عنوان نوسازی شده است.

شواهد حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است در وسط تیموری حتی کاروانسراهای عجیب و غریب تری نیز {در این} وضعیت وجود داشته کدام ممکن است قدمت آنها حداقل به ۴-۵ قرن هجری می رسد.

به اصل شاهزاده علی شیر نفایی وزیر دیوان سلطان حسین باقره، رباط حال همراه با آن ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصطبل هایی برای پرورش حیوانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دام در آن موجود است. مصالح بی نظیر بنا سنگ، ساروج را انتخاب کنید و انتخاب کنید آجر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب عمومی آن توهم زیادی به رباط خندقی دارد.

اوراق قرضه گریبل به شماره سند سراسری ۴۵۷۴

کاروانسرای هر دو رباط قرابیل یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند کاروان های تاریخی شهر کرمه است کدام ممکن است احتمالاً قدمت آن به قرن چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم هجری می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در متون تاریخی به آن است رباط املوطلو آگاه تبدیل می شود.

بعدها در وسط تیموریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است شاهراه گرگان – نیشاپور برای حضور در مشهد احیا شد، به اصل امیرعلیشیر نوایی وزیر تیموری، توری ها در این روش ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو قدیم ترمیم شد.

{در این} استراتژی، رباط قربیل نیز توسط مسافران همراه خود بخشی از به بخش‌های جدید، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیا می‌شود.

شماره سند سراسری مسجد درق ۱۷۳۸۷

مسجد درق یکی اجتناب کرده اند آثار ارزشمند مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی شهر کرمه است کدام ممکن است در وسط صفویه نوسازی شده است.

این مسجد کودک همراه خود ساختار استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصالح گلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشت نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف آن همراه خود مجموعه ای اجتناب کرده اند طاق های بسیاری اندود شده شده است. در وسط بنا ۴ ستون غول پیکر مستطیل تعیین کنید موجود است کدام ممکن است گنبد غول پیکر مرکزی بر روی آنها قرار دارد.

مسجد کامل ایور شماره سند سراسری ۱۷۳۸۴

مسجد ایور یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند آثار مهم مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی شهر کرمه است کدام ممکن است بر مقدمه کتیبه موجود در بنا در سال ۱۱۷۱ هجری قمری نوسازی شده است.

مسجد اجتناب کرده اند گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف آن همراه خود گنبدهای کودک دوتایی اندود شده شده کدام ممکن است بر روی هفت ستون غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش ستون نیم دایره قرار گرفته اند. در کتیبه سنگی مسجد کامل ایور اجتناب کرده اند «رحیم بیگ» را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمار «قنبرعلی آقا خراسانی» یاد شده است.

قلمرو الگوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای هدف گردشگری دشت

روستای دشت در ۸۰ کیلومتری شمال غربی کرما در هدف خیابان بجنورد – گرگان قرار دارد، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای این قلمرو معتدل کوهستانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} تأثیر می گذارد هوای مرطوب دریای خزر دارای مراتع مخمل خواب دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی عوامل آن می باشد. اندود شده اجتناب کرده اند جنگل تنک

اطراف صحیح دشت در دوران سنتی، جوامع بشری را به شخصی فریب دادن می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال آنها امروزه در قالب از قلعه ها، دخمه ها، تپه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه های باستانی متجلی تبدیل می شود.

اصلی‌ترین صنایع دستی روستای دشت روسری‌بافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالی‌بافی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در میان} بازی‌های بومی، کشتی پاچوخیه ویترین می‌تدریجی. منصفانه سوغات روزمره طیف گسترده ای از تخمه آفتابگردان است. طبخ غذاهای استاندارد اجتناب کرده اند جمله طیف گسترده ای از غذاهای بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نان، رواج مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین های بومی اجتناب کرده اند جمله عزاداری ۱۳ بدر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراسم درو کردن گندم چهره خاصی به این روستا بخشیده بود.

ناحیه زنبق معکوس

خمبی عنوان قلمرو ای به وسعت حدود ۱۰ هکتار در ۱۵ کیلومتری جنوب روستای رباط قرابیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در حدود ۴۰ کیلومتری شمال غربی شهر کرمه است کدام ممکن است مخزن ژنتیکی ارزشمند لاله های واژگون در خراسان شمالی است.

این قلمرو یکی اجتناب کرده اند مهمترین زیستگاه های اسطوخودوس راه اشتباه بالا زرد هر دو اشک مریم همراه خود عنوان آموزشی Fritillaria اجتناب کرده اند خانوار سوسن است کدام ممکن است عمر فوق العاده کوتاهی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به همان اندازه اوایل اردیبهشت ماه مخمل خواب دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدنی است.

بالا نامه / الف