بازدید معاون استاندار گلستان اجتناب کرده اند نانوایی های گرگان/ارجاع به سامانه کامل نظارتی نانوایی گلستان اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند گرگان، سید محمد دهنوی عصر همانطور که صحبت می کنیم در بازدید سرزده اجتناب کرده اند نانوایی های گرگان در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگاران استان گفت: در مرحله یک اجتناب کرده اند مردمان گران قلمرو گلستان بابت ضعیف عذرخواهی می کنم. کدام ممکن است تعدادی از روز پیش {اتفاق افتاد}

وی شکسته نشده داد: همزمانی تحریک کردن سال جدید همراه خود ماه مبارک رمضان افزایش بلعیدن ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور مسافران در استان گلستان باعث تحمیل مشکلاتی در بخش نانوایی شد.

سرپرست معاونت توافق امور مالی استاندار گلستان ذکر شد: همکارانم در تجهیزات اجرایی، استانداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های مرتبط اقداماتی انجام داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهمیه آرد مناسبی را به نانوایی ها اختصاص داده اند.

دهنوی ذکر شد: متاسفانه همچنان شاهد هستیم کدام ممکن است در برخی عوامل شهرستان های استان صف نانوایی ها شلوغ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش نمی یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا خدمه های نظارتی را افزایش داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت های بیشتری را در اصل کار قرار داده ایم.

وی افزود: ارائه می دهیم اعضای خانواده قول می دهم به همان اندازه نوک فروردین ماه این صف ها کاهش پیدا تدریجی با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است بین قیمت آرد پشتیبانی می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد تمایز زیادی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند آن. آرد برای اینجا است کدام ممکن است مردمان تغییر به نان شوند» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آن را دسترس در بازار آزاد کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا می کنند.

* قیمت از واقعی صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری در گلستان تصمیم گیری شده است

سرپرست معاونت توافق امور مالی استانداری گلستان ذکر شد: اجتناب کرده اند مردمان گران آرزو می کنم در نظارت بر این بخش کمک کنند به همان اندازه بتوانیم موضوع را به بهتر از نحو مدیریت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متخلفان برخورد کنیم.

دهنوی ذکر شد: بازدید همانطور که صحبت می کنیم ما حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند تزریق سهمیه نسبت به سهمیه روزمره کدام ممکن است دسترس در بازار {انجام شده} است به کاهش صف نانوایی ها کمک کرده است، با این حال این امر {راضی کننده} نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم شاهد کاهش صف در نانوایی ها باشیم. تعدادی از روز بلند مدت، بیایید باشیم.

وی افزود: حدود ۲ ماه است کدام ممکن است آرد صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری {به دلیل} اختلاف تذکر با اشاره به قیمت آن اجتناب کرده اند طریق سامانه تامین نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم قیمت آرد صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری خاص شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم بتوانیم یارانه را افزایش دهیم. آردی کدام ممکن است برای جلوگیری اجتناب کرده اند صنعت وارد بازار آرد اتحادیه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاری اجتناب کرده اند سوپر است.»

رئیس ستاد توافق امور مالی استانداری گلستان در خصوص کالا بی رویه نان توسط برخی نانوایی ها به برخی اشخاص حقیقی خاطرنشان کرد: مانکن های مدیریتی مختلفی برای جلوگیری اجتناب کرده اند این اتفاقات در نانوایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت خوب حاضر شده است کدام ممکن است به اختصار آن را خاص می کنیم.

دهنوی همراه خود تاکید بر اینکه اختصاص داده شده می شوم در ابتدای اردیبهشت این سیستم نظارت کامل بر نانوایی ها را گفتن کنم، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند این راهکارها استفاده اجتناب کرده اند سیستم نظارت تصویری خوب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس کدام ممکن است مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری بازرسی است، کالا است. ساده همراه خود آن مقوا بانکی {است تا} میزان کالا نان در هر نانوایی خاص شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت هوشمندتر شود.

وی افزود: علاوه بر این نانوایی ها را برای مکان های غذا خوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجتمع های مسکونی کدام ممکن است در تهیه نان مشکلی ندارند ایجاد می کنیم.

انتهای پیام/ ۸۳۰۰۴
این را برای صفحه اول توصیه دهید