بازدید کنندگان سایت در خیابان چالوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادراه قزوین – کرج شلوغ است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعلی زندی فر وی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به وضعیت تردد در محورهای استان البرز ذکر شد: تردد در محور شالوس کرج وله آباد، ساحل سرهنگ، سه راهی دیزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاچسر به نساء را انتخاب کنید و انتخاب کنید غورمپ است.

وی ذکر شد: بازدید کنندگان سایت در محور قزوین – کرج حدفاصل پلیس مهرشهر به همان اندازه پل فردس شلوغ است.

مدیرکل راهداری، راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی البرز همراه خود ردیابی به روان شدن بازدید کنندگان سایت در آزادراه تهران به شمال، خاطرنشان کرد: سایر محورهای استان البرز تداخلی همراه خود وضعیت جوی ندارند.