بازگشت قطعی هافبک ترجیح مجدی به استقلال


به آموزش داده شده است فانئوس،

آرش رضاوند بازیکنی است کدام ممکن است در نیم فصل {به دلیل} فشار از حداکثر دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتقاد برخی هواداران استقلال اجتناب کرده اند این نیروی کار کنار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قراردادی ۶ ماهه قرضی به فلز اتصال.

همراه خود این جاری رضوان در دوران حضورش در فلز کار کردن فوق العاده خوبی {در این} نیروی کار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است فرهاد مجیدی انتخاب گرفت او را در طولانی مدت فصل به استقلال بازگرداند.

رضاوند همراه خود این شرایط روزهای پایانی شخصی را در فلز سپری می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوار است فصل را به بهتر از تعیین کنید قابل دستیابی {در این} نیروی کار به بن بست برساند به همان اندازه یک بار دیگر برای لیگ ۲۲ بلوز آبی استقلال را بر تن تنبل.