باغ ملک خوزستان پس از سیل (عکس)
پدیده بادهای موسمی و بارش شدید باران های موسمی جنوب کشور به ویژه استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داده و منجر به کشته شدن حداقل دو نفر در این استان شده است. در شهرک باغملک آب وارد برخی منازل روستایی و شهری شده و خسارت زیادی به زمین های کشاورزی وارد شده است. راه ارتباطی چند روستا نیز مسدود است.