بایدن: اظهاراتم کسب اطلاعات در مورد پوتین را پس نخواهم گرفت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی شخصی اظهار داشت کدام ممکن است اظهارات شخصی مبنی بر اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه نباید در امکانات نگه دارد، پس نگرفته است، با این حال همراه خود این وجود نمی شود مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظم روسیه را تنظیم دهد.

بر مقدمه این گزارش، بایدن افزود کدام ممکن است اظهارات وی با اشاره به پوتین ناشی اجتناب کرده اند بافت شوک خصوصی نسبت به رئیس جمهور روسیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید او به خاطر احساسات خصوصی شخصی عذرخواهی نخواهد کرد.

رئیس جمهور علاوه بر این اظهار داشت درگیر نیست کدام ممکن است اظهارات او فشار ها را بر اوج درگیری اوکراین بدتر کردن تنبل.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیرا همتای روس شخصی را قصاب توضیح دادن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند برکناری وی شده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل گروه ملل متحد در پاسخ به اظهارات بایدن با اشاره به همتای روس شخصی اظهار داشت کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند بدتر کردن فشار ها، چه ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه لفاظی، اجتناب شود.

آنتونیو گوترش، دبیرکل گروه ملل متحد در پاسخ به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به همتای روسی شخصی، ولادیمیر پوتین، اظهار داشت کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند فشار ها، چه ارتش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه لفاظی، اجتناب شود.
رئیس جمهور آمریکا همتای روس شخصی را قصاب توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند برکناری وی شد.

کاخ سفید بعداً اعلام کردن کرد کدام ممکن است آمریکا قصدی برای سرنگونی رژیم روسیه ندارد.

همراه خود اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کی یف ۲ هفته بعد، منصفانه تأمین وزارت خارجه اظهار داشت کدام ممکن است ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به تذکر نمی رسد کنار هم قرار دادن امتیاز دادن برای نوک دادن به درگیری در اوکراین باشد.