ببینید کرباسچی: اگر قرار است قانون حجاب اجرا شود باید نیمی از زنان تشییع پیکر سردار سلیمانی را می بردید.غلامحسین کرباسچی مدیرمسئول روزنامه هم میهن در مناظره با عبدالله گنجی مدیرمسئول روزنامه همشهری درباره خبر گفت: اگر بخواهیم رکن اصلی قانون را اجرا کنیم باید شروع کنیم. گرفتن زنان از استودیویی که در آن حضور داریم. پس وقتی می بینیم قانونی در زمانی تصویب شده که اکثریت قاطع جامعه از آن پیروی نمی کنند; این قانون باید بازنگری شود.