برای ۳۲ زن سرپرست خانوار در استان سمنان شغل ایجاد شد – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، محمدجعفر عبداللهی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به همت دادگستری سمنان با بیان اینکه برای ۳۲ زن سرپرست خانوار در استان شغل ایجاد شد، تاکید کرد: این اقدام در راستای شعار سال است. تولید، اشتغال و کارآفرینی.

وی با بیان اینکه این طرح در اجرای سند تحول و تعالی قضایی و همچنین صیانت از حقوق عامه انجام شده است، افزود: ستاد پیشگیری کشوری به دادستانی مرکز استان فرصت داده است تا بر اشتغال آزادگان متمرکز شود. زندانیان و همچنین موضوع زنان سرپرست خانوار نظر بدهید

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه این میزان اشتغال از طریق احیای مشاغل خانگی ایجاد شده است، گفت: حمایت عملی از حرفه آموزی زنان سرپرست خانوار نیز مورد توجه است.

عبدالهی با بیان اینکه محور اجرای طرح اشتغال زنان خانه دار و زندانیان آزاد شده کاهش آسیب های اجتماعی از طریق توانمندسازی و مهارت آموزی است، گفت: ورود حرفه ای آنان به بازار کار و مهارت های خانگی ارزیابی می شود.

وی با اعلام حمایت قانونی و عملیاتی دستگاه قضایی استان از اشتغال و کارآفرینی به عنوان یک دستورالعمل خوب گفت: ایجاد فرصت های برابر اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در استان دنبال می شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه باید هوشمندانه از عوارض اشتغال زنان سرپرست خانوار پیشگیری کرد، گفت: با بسیج نهادهای سرپرستی و فعال سازی ظرفیت این دستگاه ها باید این پرونده در سطح استان گسترده شود.