برد خدمه مهمتر اجتناب کرده اند گل من می خواهم بود / می خواهیم قهرمان شویم


به مشاوره فانئوس،

مهدی طارمی ستاره خدمه سراسری کشورمان ستاره دیدار شب قبلی پورتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتوریا گیمار آرک در هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهم لیگ پرتغال بود.

مهاجم ایرانی {در این} دیدار ۲ پنالتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی گل به ثمر رساند. آلترمی در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود موقعیت یابی لیگ پرتغال اظهار داشت: مهمترین عامل برای من می خواهم پیروزی {در این} مسابقه است. اجتناب کرده اند گلزنی فوق العاده خوشحالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم بتوانیم در مسابقات بیشتری پیروز شویم به همان اندازه قهرمان شویم.

ستاره ایرانی همراه خود کار کردن a فوق العاده شخصی {در این} ورزشی جایزه بهتر از شرکت کننده پایین را اجتناب کرده اند آن شخصی کرد. پورتو همراه خود این برد ۷۹ امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر فضا همراه خود خدمه دوم را به شش امتیاز رساند. پورتو اکنون احتمال بی نظیر قهرمانی در لیگ پرتغال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به سه برد تولید دیگری برای قهرمانی خواستن دارد.

انتهای پیام/