بررسی ۴ اشتباه وحشتناک “تیم حفاظت” که منجر به مرگ “شینزو آبه” شد (+ عکس و فیلم)
در فیلم های منتشر شده محافظی که کیسه ضد گلوله در دست دارد به جای اینکه در کنار آبه شیزو باشد از او دور شده است (اولین اشتباه) و تنها پس از اولین شلیک به سمت او می رود و تنها پس از اینکه خودش آن را با خود گرفته است. به او. نزدیک به او و ناتوانی در باز کردن کیسه (سایر خطاها).