برگزاری رزمایش هوایی مشترک بین عمان و آمریکا
خبرگزاری عمان: این رزمایش در چارچوب برنامه‌هایی برای حفظ آمادگی و کارایی رزمی کارکنان نیروی هوایی عمان به نحوی که اهداف عملیاتی این نیرو را محقق کند، انجام می‌شود.